• #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Campsite Info & Tariff

 • Adults: £10 per night
 • Children (2-16): £5 per night
 • Dogs: £1

 • Gazebo: £10
 • Extra Car: £5 per day
 • Visiting Guests/family: £10 per day
 • Late Departure: £5

 • Logs- £5 per bag
 • Fire Pit Hire- £15
  This amount covers the hire of the fire pit during the whole duration of your stay, it comes with a handy starter kit, including matches, firelighters, kindling & a bag of logs.

Arrival is from 2pm until 7pm, departure is at 11am.

 • New for 2022
 • Welcome packs, including:
 • Milk 2pts
 • Bread
 • Tea, coffee, sugar
 • Bacon & sausages
 • Eggs
 • Eco friendly disposable bbq


Contact us to book

Gwybodaeth a Thariff am y Gwersylla

 • Oedolion: £10 per night
 • Plant (2-16): £5 per night
 • Cŵn: £1

 • Gazebo: £10
 • Car Ychwanegol : £5 y dydd
 • Gwesteion sy'n Ymweld: £10 y dydd
 • Gadael yn Hwyr: £5

 • Coed tân: £5 y bag
 • Mae'r pris hwn yn talu am logi'r pwll tân trwy gydol eich arhosiad, mae'n dod gyda phecyn cychwyn tân defnyddiol, gan gynnwys matsis, cynnau tân, brigau a bag o goed tân.

Mae cyrraedd rhwng 2pm a 7pm, gadael am 11am.

 • Newydd ar gyfer 2022
 • Pecynnau croeso, gan gynnwys:
 • Llefrith 2 bwynt
 • Bara
 • Te, coffi, siwgr
 • Bacwn a selsig
 • Wyau
 • Barbeciw tafladwy eco cyfeillgar


Cysylltwch i archebu